Hazai és nemzetközi promóciós tevékenységek

Promóciós tevékenységek

 • Szakkiállításokon való részvétel megszervezése, cégképviselet,
 • Üzletember találkozók szervezése,
 • Üzleti fórumok szervezése,
 • Üzleti delegációk szervezése
 • Promóciós megjelenési lehetőségek,
 • Tematikus meetupok szervezése.
További információért lépjen Velünk kapcsolatba!

Pályázati előkészítés

Pályázat-előkészítés

A szolgáltatás magába foglalja a pályázat-előkészítés valamennyi tevékenységét. Komplex szolgáltatást nyújtunk a fejlesztéseikhez a pályázati forrást bevonni szándékozó Ügyfeleink számára és egyúttal rugalmasan alakítható a szolgáltatás tartalma az Ügyfél adottságaihoz és igényeihez.

A pályázat-előkészítési tevékenység célja, hogy a fejlesztéseket, projektjavaslatokat olyan módon elemezzük, illetve részleteiben kidolgozzuk, hogy az általunk elkészített szakmai dokumentáció mind a pályázat-előkészítési, mind pedig megvalósítási szakaszában valós, az Ügyfél számára releváns módon támogassa a projektgazdát a fejlesztéssel kapcsolatos vezetői döntésekben.

A szolgáltatás magába foglalja a projekttervezést, a tanulmánykészítést és pályázatírási tevékenységek szervezését, a munkában közreműködő szakértők (közbeszerzők, tervezők, egyéb szakértők) kiválasztását, koordinálását. A pályázat-előkészítési tevékenység során minden esetben célunknak tekintjük a projektjavaslat lehető legszélesebb körben történő elemzését, a finanszírozás optimális módozatainak összeállítását, valamint a fenntartható és eredményes működés megtervezését.

További információért lépjen Velünk kapcsolatba!

Projektmenedzsment

A Porta Novum Nonprofit Kft. operatív támogatást biztosít a hazai és nemzetközi projektek teljes, vagy egyes részfolyamatainak menedzseléséhez, pályázati kontrolling, audit a projektek indulásától azok befejezéséig

További információért lépjen Velünk kapcsolatba!

Projekt audit

Audit

A projektek végrehajtása esetenként különös feladatot ró a vállalkozás szervezetére. Különösen igaz ez az uniós támogatással megvalósuló projektekre. Ajánlott tevékenységünk lényegesen csökkentheti a végrehajtás kockázatait, tehermentesítve a menedzsmentet az ilyen irányú fokozott felügyelettől, és nagyban csökkentheti az esetleges negatív pénzügyi hatásokat is.

A Megbízó érdekeit szem előtt tartva nagy hatékonysággal vizsgáljuk meg az adott projekt teljesítési feltételeit, legyen szó akár külső, akár belső elemekről.

  Feladatként vállalni tudjuk:
 • uniós projekt audit
 • folyamat audit
 • szervezeti audit.

Az uniós projekt auditról

A projekt elsődleges szakmai eredményességén túl meghatározó szempont a pályázati megfelelőség. Ez egyaránt igaz a projekttervre, valamint a pályázat költségeire és szervezeti megoldásaira. A projekt előrehaladása és teljesítése számos olyan bonyolult adminisztrációt igényel, amelyhez indokolt esetenként felülvizsgálni az alkalmazott kereteket.

Az audit lehetőséget ad az esetenként túlnövő feladatok egyszerűsítésére, ezáltal nyomon követhetőbbé teszi a projekt megvalósítását, valamint csökkenti annak kitettségét!

Folyamat audit

Az egyes projektek végrehajtása sok esetben attól függ, hogy a definiált folyamatok maguk alkalmassá teszik-e a szervezetet a hatékony és eredményes végrehajtásra. Különösen igaz ez egy külön létrehozott projektszervezet esetében. Ugyancsak kérdés lehet a megfelelő folyamatok alkalmas implementálása, valamint azok rugalmas alkalmazása a projekt időszakában.

Az ajánlott audit típus erősen gyakorlati megközelítéssel járul hozzá az eredményes működéshez.

Szervezeti audit

Alapvető kérdés, hogyan tegyük alkalmassá vállalatunk szervezetét a megcélzott projektek végrehajtására! Szükségünk van-e többlet erőforrásra, hogyan lássuk el az irányítást az összetettebb feladat rendszerben? Hogyan hárítsuk el a szervezeti működést fenyegető veszélyeket, hogyan optimalizáljuk a szükséges struktúrát.

A szervezet hatékonyságának biztosítása, a jövőbe mutató megoldások megkeresése és alkalmazása az adott projekten túlmutató eredményt hozhat cégünk számára!!

További információért lépjen Velünk kapcsolatba!

Piackutatás

A Porta Novum Nonprofit Kft. pályázatokhoz kapcsolódóan, vagy egyéb felhasználásra vállalja piackutatások elkészítését.

További információért lépjen Velünk kapcsolatba!

Piacra lépési szolgáltatások

Hozzásegítjük a vállalkozásokat hazai és nemzetközi versenyképességük megteremtéséhez, beleértve a lehetséges piacok felméréséhez nyújtott támogatást. Üzleti modell, üzleti terv, marketing stratégia, marketing terv szolgáltatásokra, projektekre, pályázatokhoz kapcsolódóan.

További információért lépjen Velünk kapcsolatba!