Projektek

Jelenlegi projektjeink

1. Projekt
Betöltött szerep a pályázatbanFőpályázó
Pályázat címe„Keretrendszer és szektor specifikus alkalmazások fejlesztése ellátási láncok monitorozására adattárház technológia, statisztikai módszerek és mesterséges intelligencia támogatásával”
Pályázati azonosítószámGOP-1.2.1-09-2010-0004
Támogató programGazdaságfejlesztési Operatív Program
Teljes projekt költségvetés539.343.320.- Ft
Rövid összefoglaló

A projekt keretében folyó K+F tevékenység eredményeként kifejlesztésre került az SCM Control keretrendszer. Az SCM Control keretrendszer egy olyan üzleti intelligenciára alapozott, általános, több szektorban is alkalmazható monitorozó rendszer, mely mérettől függetlenül rugalmasan és költséghatékonyan képezi le a különböző szektor specifikus információs igényeit, így további fejlesztés után akár újabb szegmensekben is alkalmazhatóvá válik. A projekt keretében a cég (korábbi nevén SCM 2009 Ellátási lánc Monitorozó Fejlesztő, Innovációs és Szolgáltató Kft.) tulajdonosai piaci tapasztalataira és technológiai tudására, illetve együttműködő partnereik iparági ismereteire építve az alábbi öt terület számára hozott létre szektor specifikus SCM alkalmazásokat:

  • élelmiszeripari cikkek kereskedelme,
  • idegenforgalmi szolgáltatások kereskedelme,
  • mezőgazdasági, elsősorban növénytermesztési termeltető és elosztó rendszerek,
  • állattartás és feldolgozás, állategészségügy, illetve
  • egyedi specifikációjú termékek gyártása és kereskedelme.
CHECK-IT
Betöltött szerep a pályázatbanVezető kedvezményezett
Pályázat címeA "Checkpoint IT the Community" innovációs-technológiai platform létrehozása Szeged, Szabadka és Újvidék együttműködésében
Pályázati azonosítószámHUSRB/1602/41/0190
Támogató programInterreg-IPA Magyarország–Szerbia Határon Átnyúló Együttműködési Program
Teljes projekt költségvetés464375,38 EUR
Rövid összefoglaló

A projekt együttműködési-kommunikációs központ létrehozására irányul a Checkpoint-IT közösség számára. A központ keretében innovációs-technológiai platform létrehozására kerül sor a Checkpoint-IT számára. Az együttműködési platform a közösség különböző szereplői (üzletemberek, diákok, pályaváltók, mentorok, kutatók, befektetők, alapítók) közötti szoros együttműködés támogatását, valamint a projekt keretében kialakításra kerülő megoldások szélesebb körben történő adaptációját szolgálja. A kialakult közösség a régió quadruple-helix szereplőivel törekszik együttműködés, illetve párbeszéd kialakítására, komplex szolgáltatási porftólió biztosításával, mely hozzájárul a közösség kapacitás építéséhez valamint versenyképességének növeléséhez. A közösség célja kis- és középvállalkozások segítségével a fiatalok (különösen nők), pályaváltók, a régió kis településein illetve vidéki térségében élő munkanélküliek integrációja, az IKT ágazat határon átnyúló hatásának érvényesítése mellett. A határmenti régió IKT közösségnek kapacitásépítését és versenyképességének növelését támogató projekt-tevékenységek körébe tartozik a piaci igényekre alapuló komplex oktatási program kialakítása, mely egyúttal prototípus fejlesztést támogató tevékenység egészít ki (az agilis IT menedzsment módszertan, valamint a megvalósuló Front-end és Java fejlesztői technológiai képzések az IT ágazat igényeire reagálnak, és szélesebb körben is hasznosíthatók e-learning webinar módszer segítségével). Ezt egészíti ki a projekt keretében kidolgozásra kerülő Starter Guide, amely olyan területeket fed le, mint az IT vállalkozások létrehozása és menedzselése, az IT ágazathoz kapcsolódó jogszabályi környezet és jogi vonatkozású kérdések, külpiaci megrendelések teljesítése, outsourcing, és egyéb releváns kérdések. A projekt keretében kialakításra kerül egy IT kompetencia adatbázis modell, amely IT szakemberek esetében a különböző képességek („hard” és „soft” skill) összeggyűjtését, rendszerezését, nyomon követését, validálását támogatja. Szabadkán sor kerül egy inkubátor-ház kialakítására, és egy információs pont felállítására Újvidéken. Mindezen tevékenységeket eszközbeszerzés, és a három partner által megvalósított tematikus szakmai rendezvények (meetup-ok és tech show-k) támogatják.

Ezek egyike a határ-menti régió IKT közösségének kapacitás-építése és versenyképességének növelése céljából piaci igényekre alapuló, komplex oktatási program kidolgozása (front-end fejlesztő, Java fejlesztő, agilis módszertanok, Drupal, valamint IKT és vállalkozási ismeretek témakörök köré szerveződően), valamint a kapcsolódó képzések lebonyolítása. Ezt egészíti ki egy innovációs-technológiai platform létrehozása, a közösség tagjai (üzletemberek, diákok, pályaváltók, mentorok, kutatók, befektetők, alapítók) között létrejövő együttműködések támogatása céljából, mely platform biztosítja a projekt keretében kialakításra kerülő megoldások szélesebb körben történő adaptációját. Sor kerül egy IT kompetencia adatbázis kialakítására, amely IT szakemberek esetében a különböző képességek („hard” és „soft” skill) összeggyűjtését, rendszerezését, nyomon követését, validálását támogatja. Hangsúlyos elemként jelenik meg a közösség tagjait aktivizáló szakmai rendezvénysorozat, melynek keretében valamennyi résztvevő partnernél megrendezésre kerül egy-egy nagyobb léptékű szakmai konferencia, valamint az ezt kiegészítő két szűkebb körű technológiai meetup is. A Subotica IT Cluster esetében ezen felül egy inkubátor ház kialakítására is sor kerül. A projekt megvalósítója három szervezet: a magyar oldalon a Szoftveripari Innovációs Pólus Klaszter képviseletében a Porta Novum Nonprofit Kft. vesz benne részt, míg a szerb oldalat a Subotica IT Cluster, és a Vojvodina ICT Cluster képviseli.

Cultstream
Betöltött szerep a pályázatbanVezető kedvezményezett
Pályázat címeCULTSTREAM, avagy a víz új kultúrája
Pályázati azonosítószámHUSRB/1602/32/0039
Támogató programInterreg-IPA Magyarország–Szerbia Határon Átnyúló Együttműködési Program
Teljes projekt költségvetés223 233 EUR
Rövid összefoglalóA CULTSTREAM a CULTRAIL projekt folytatása. A projekt számos kulturális és multimédiás esemény sorozata, amelynek célja az érintett városok (Szeged, Kanjiza és Zenta) kulturális identitásának megerősítése, valamint a határ menti lakosság közötti szomszédi kapcsolatok fejlesztése. A programok a régió közös történelmi, kulturális és gazdasági hagyományaira épülnek. Ezek bevezetése mellett a kortárs művészet ambícióinak és művészeinek bemutatása is a cél. A programok közötti kapcsolatot megteremtő motívum a Tisza virágzása, az új vízkultúra. Az e témában szervezett fesztiválok a folyót olyan fesztivál színtérré teszik, ahol a közönség a kortárs szerb és magyar irodalom képviselőivel , valamint a zenei és színházi élet képviselőivel találkozhat. A projekt a következő események sorrendjével valósul meg: Nyitó rendezvény, sajtótájékoztató, Szeged; Zentai művészeti tábor; Kanizsai író tábor; Kanjiza napja; zEtna fesztivál 2018; Tolnai Laboratórium; Versek fesztiválja Sung és Zenta; Szeged-Senta-Kanjiza Tiszavirág fesztivál; zEtna fesztivál 2019; Záró rendezvény Szeged.