Bemutatkozás

A Porta Novum Nonprofit Kft. professzionális szakembergárdával és széleskörű kapcsolatrendszerrel rendelkezik a hazai ITK piacon. A cég regionális, nemzetközi üzleti hálózatának és a helyi szakértőinek köszönhetően a nemzetközi piacra terjeszkedő ICT profilú partnerek számára nyújt üzletfejlesztési szolgáltatásokat.

A Porta Novum Nonprofit Kft. a Szoftveripari Innovációs Pólus Klaszter tagjai által generált projektek megvalósításában közreműködik.

A Klaszter

A Szoftveripari Innovációs Pólus Klaszter vezető szoftveripari kutatóközpontok, vállalatok és technológiai transzfer szervezetek összefogásának eredményeként, a Szegedi Tudományegyetem ipari partner együttműködéseire, illetve az e-Szeged konzorcium működésére építve 2007. szeptember 21-én 19 taggal alakult meg.

A Klaszter jelenleg 38 tagú, melyből 35 teljes jogú tag, míg 3 pártoló tag.

Akkreditáció, minősítések, díjak

2009-ben pedig a Délmagyarország és a Szegedi Tudományegyetem által a helyi gazdaság legjobbjainak évente adományozott Presztízs díjának különdíját vehette át.

A Klaszter, a 2017-ben szerte meg újra az Akkreditált Innovációs Klaszter címet 2 évre.

A Klaszter „Cluster Management Excellence Label Silver – Striving for Cluster Excellence” minősítését 2015 szeptemberében szerezte meg 2 évre.

Stratégiai célterületek

A Klaszter stratégiai célterületei a világpiaci területekhez illeszkedve a következő szempontok alapján lettek meghatározva:

 • K+F lehetőség
 • Üzleti lehetőségek
 • Innovatív területek
 • Klaszter kompetenciák
 • Funkcionális területek szinergiája
 • Más szakmai területek felé nyitottság

A klaszter fókuszterületei:

2009-ben pedig a Délmagyarország és a Szegedi Tudományegyetem által a helyi gazdaság legjobbjainak évente adományozott Presztízs díjának különdíját vehette át.

 • Vállalati és Közigazgatási informatika és mesterséges intelligencia megoldások
 • Szoftverminőség biztosítása
 • Mobil és beágyazott rendszerek és Cloud computing alkalmazása
 • "SMART" informatika és Big Data alkalmazások

A klaszter működése

A Szoftveripari Innovációs Pólus Klaszter a szoftveripari szereplők, valamint az ennek az iparágnak a fejlesztésében érdekelt szervezetek önkéntes együttműködése. A Klaszter tehát egyenrangú, együttműködő és egymásban bízó klasztertagok tömörülése, mely működési formájában társasági formát nem ölt, önálló jogi személyiséggel nem rendelkezik.

A Klaszter 2007. évi megalakulását követően felállt a Klaszter Bizottság, ahol minden tag képviselteti magát, illetve a Klaszter operatív irányító szervezete, az Operatív Testület. A Klaszter megalakulásának támogatását és külső képviseletét a GriffSoft Zrt. mint gesztor végzi.

A Klaszter a 2008. június 13-án elfogadott Szervezeti és Működési szabályzat, mellékletei, illetve az Etikai Kódex alapján működik.

A klaszter bizottság

A Klaszter legfőbb döntéshozó szerve a Klaszter Bizottság, amelyben az Alapító Tagok és a Csatlakozott Tagok képviselői vesznek részt. A Klaszter Bizottság munkájában minden Tag azonos jogokkal és kötelezettségekkel jogosult és köteles Képviselője útján részt venni. A Klaszter Bizottság szükség szerint, de évente legalább egyszer ülésezik.

A Klaszter Bizottság munkájában minden Tagnak egy szavazata van.

A klaszter gesztora

A Klaszter Gesztora, a Klaszter Bizottság által megválasztott Klaszter Tag, amelynek állandó képviselője, egy személyben jogosult a Klaszter külső képviseletét ellátni. A Gesztor képviselője egyben az Elnöke a Klaszter Operatív Testületének. Feladata a képviseleten túlmenően a Klaszter működtetésének katalizálása, hatékony irányítása, illetve a tevékenységek folyamatos kontrollja is.

A Klaszter gesztora a GriffSoft Zrt.

Operatív testület

Az Operatív testület létszámának meghatározására, tagjainak kiválasztására, kinevezésére és visszahívására – a Klaszter képviselőjének javaslatait figyelembe véve – a Klaszter Bizottság jogosult.

Az Operatív Testület hatáskörébe kiemelten tartozik: A Klaszter Bizottság határozatainak végrehajtása és két Klaszter Bizottsági ülés között a Klaszter munkájának biztosítása.

A Klaszter Operatív testületének tagjai:

 • Dr. Gyenizse Pál – elnök (GriffSoft Zrt., fejlesztési vezérigazgató-helyettes),
 • Prof. Dr. Gyimóthy Tibor - tag (SZTE, Szoftverfejlesztés Tanszék, tanszékvezető),
 • Rozenberszki Zsolt - tag (R&R Software Zrt., értékesítési igazgató).

A Klaszter napi adminisztrációját és operatív feladatait a Klaszter Tagi szervezeteivel szoros együttműködésben, az Operatív Testület megbízása alapján, egy projektcég látja el, aminek hivatalos megnevezése: Klaszter Menedzser.