Partnerek

Alliance Informatikai és Innovációs Klaszter

A klaszter az infokommunikáció iparágon belül szándékozik egyedi, korszerű, piaci sikerre alkalmas termékeket kifejleszteni. Korábban a szoftver elsősorban mint önálló eszköz lehetett termék, a felhasználó pedig a saját szakterületének a folyamatait igyekezett a szoftverhasználattal hatékonyabbá tenni. A klaszter törekvése ezzel szemben az, hogy az infokommunikációs technikai vívmányokat az egyes ágazatok folyamatainak a fejlesztésére, illetve új felhasználó igények létrehozására és kielégítésére alkalmazza, ezáltal új funkciókkal rendelkező új rendszerek jönnek létre. A korszerű technikai eszközök és módszerek behatolása a hagyományos iparágakba világszerte folyamatos, piaci sikerre csak ugyanilyen megközelítéssel lehet számítani. Új hangsúlyok, sőt korábban ismeretlen szolgáltatási és termékcsoportok keletkeznek, pl. a környezetvédelem, az egészségmegőrzés vagy a diagnosztika területén. Ezeknél az infokommunikációs technikák az első pillanattól kezdve jelen vannak, és a fejlődés hajtóerejét adják.

Banat IT

A Banat IT a romániai Temesváron található nem kormányzati szervezet, melynek célja az informatikai közösség összekapcsolása, valamint különböző lehetőségekről való tájékoztatása, fő IT kiválósági központként a tagok további fejlődésének ösztönzése. A BIT létrehozásának ötlete, valamint ennek végrehajtása néhány helyi IT szakemberek személyes részvételének és erőfeszítéseinek köszönhető. Nem irányítja, és nem támogatja semmilyen helyi, regionális, nemzeti vagy nemzetközi köz- vagy magánszervezet.

Distretto Agroalimentare Regionale

A Distretto Agroalimentare Regionale olyan vállalkozás, amely az élelmiszer-technológiai körzetek irányításával foglalkozik. Célja innovációk létrehozása, megosztása és átadása a kutatási világ, valamint a gazdasági szféra szereplőivel való együttműködés keretében, a termelő rendszerek versenyelőnyeit támogató tudományos kiválóság előmozdítása, befektetések generálása, valamint politikai döntések támogatása érdekében.

Észak-Magyarországi Informatikai Klaszter

2007 júniusában öt vállalat írta alá az alapító okiratot, mára már 41 vállalkozás tagja a klaszternek és éves szinten több mint 18 milliárd Ft nettó árbevétellel rendelkezik, melyből 10 milliárd Ft a kis- és középvállalkozások teljesítménye. Tevékenységeik visszaigazolásaként 2010. június 4-én elnyerte a Pólus Program Akkreditált Innovációs Klaszter címét.

European Cluser Collaboration Platform

A European Cluster Collaboration Platform szolgáltatásai a klaszterek számára olyan modern eszközöket biztosítanak, melyek lehetővé teszik a potenciális partnerek és lehetőségek felkutatását, transznacionális együttműködések kialakítását (Európa, illetve Európán kívüli területek vonatkozásában egyaránt), több ágazatot átfogó új értékláncok kialakulását, a klaszterek fejlődésére vonatkozó legújabb információkhoz való hozzáférést, valamint a klaszterek teljeítményének és versenyképességének növelését.

Információmenedzsment Innovációs Klaszter

Az Információmenedzsment Innovációs Klaszter 2008.10.27-én alakult azzal a céllal, hogy tagvállalkozásainak egységes technológiaorientált fejlesztését, hazai-, illetve nemzetközi szintű versenyképességük fokozását támogassa, mind termékpiacaikon, mind a munkaerőpiac vonatkozásában. A klaszter a versenyképesség fokozását két kulcsterületen tartja a leginkább szükségszerűnek:

  • Belső versenyképesség: munkaerő-megtartási, munkaerő képzési képesség fejlesztése
  • Külső versenyképesség: termék-, illetve szolgáltatási piacokon történő versenyképesség fokozása
Ezen célok mentén kíván a klaszter tagjai-, illetve a csatlakozó vállalkozások számára hozzáadott-érték növelő szolgáltatásokat nyújtani.

Innoskart IKT Klaszter

Az INNOSKART IKT Klaszter jelenleg 80 tag, elsősorban kkv-k illetve egyetemek hálózata. Azzal a céllal jött létre a közép-dunántúli régióban 2006-ban, hogy főleg az informatikai területen működő kis- és középvállalkozások innovatív, magas hozzáadott értéket képviselő és exportorientált tevékenységét ösztönözze. Cél volt ezen kívül az is, hogy az együttműködések erősítésével a vállalatok, kutatóhelyek, egyetemek és a hídképző szervezetek, önkormányzatok, valamint külpiaci megjelenést támogató szervezetek közötti partnerséget fejlessze.

Mobilitás és Multimédia Klaszter

A Mobilitás és Multimédia Klaszter (MMKlaszter) a magyarországi digitális ipar szereplőinek és a kutatás-fejlesztési kapacitásainak összefogására, valamint – e kapacitásra alapozva – hazai fejlesztések (világ)piaci bevezetésére jött létre 2007-ben. Kiemelt célunk, hogy fókuszterületeinken – elsősorban a mobiltechnológiák és az újmédia terén – ösztönözzük az innovációt, valamint hogy innováció-menedzsmenttel, üzleti tervezéssel és forrásszervezéssel segítsük klasztertagjaink világszínvonalú fejlesztéseinek hazai és nemzetközi piacra lépését, hasznosulását.

Moravian Aerospace Cluster

A morva légijármű-klaszter 2010-ben alakult, mint a légi járműveket tömörítő társaságok szövetsége, felismerve a repülőgépipar versenyképes fejlesztésében a tagok közös céljait. A klaszter Dél-Kelet-Morvaország régiójában működik, tevékenysége központja Kunovice-ben található, ahol a legfontosabb fontos tagvállalatai (5M, Aircraft Industries és Evektor) működnek. A klaszter 22 ipari vállalatból, légiközlekedési vállalatokból és műszaki egyetemekből áll. A klasztertagok összességében mintegy 3000 fő számára biztosítanak munkát, évi teljes forgalmuk meghaladta a 200 millió eurót.

Open University in Subotica

Az iskolarendszeren kívüli oktatás, és a szerbiai rendezvénykultúra vezető szereplőjeként a Szabadkai Szabadegyetem az egész életen át tartó tanulás támogatása, valamint a város és a régió kulturális életminőségének javítása terén ért el jelentős sikereket az elmúlt mintegy fél évszázad alatt. Az intézmény kutató és fejlesztő központként is működik, jelentősen hozzájárulva a város, a régió és az ország fejlődéséhez. A Szabadegyetem a magyar nyelvű irodalom legnagyobb példányszámú kiadójaként is funkcionál Szerbiában.

Polish Clusters Association

Alapító okiratával összhangban a Lengyel Klaszterek Szövetsége a Lengyelország területén található gazdasági klaszterek társulásaként jött létre, állandó együttműködési platformot kínálva a klaszterek és környezetük számára. Fontos feladata a klaszterkörnyezet érdekeinek képviselete minden olyan helyzetben, ahol nemzeti szinten végrehajtott cselekvésekre van szükség, illetve amikor különböző szinteken működő hatóságok komoly partnert igényelnek.

Romanian Association for Electronic and Software Industry Timisoara branch

Az ARIES Romania mintegy 360 taggal rendelkező, szakmai szervezet, amelynek telephelyei Bukarestben, Temesváron, Kolozsvárott, Brassóban, és Craiovában találhatók. A temesvári ág 2004-ben kezdte meg működését, és Románia nyugati régiójában komoly szerepet tölt be a technológiai üzletág támogatása, illetve védelme terén. Mintegy 60 taggal rendelkező tagvállalata az ICT ágazat valamennyi területét lefedi.

Silesian Aviation Cluster

A Sziléziai Légiközlekedési Klasztert a légiközlekedési ágazat képviselői alapították azzal a céllal, hogy erősítsék a vállalkozások közötti együttműködést, valamint optimális feltételeket teremtsenek a klaszter tagjai közötti tudás-átadás és innováció számára, nem csak a légiközlekedési ágazat, de más ágazatokból, a tudományos területről, vagy más ipari ágazatokból érkező szereplők számára egyaránt. Az eredmény a lengyelországi repülési ágazat versenyképességének növekedésében és fejlődésében mérhető. Jelenleg a klaszter több tucat szervezetből áll, köztük az egyetemek és az üzleti környezet intézményei.

Szilícium Mező Regionális Informatikai Klaszter

A debreceni székhelyű Szilícium Mező Regionális Informatikai Klasztert alkotó vállalatok és intézmények több éves együttműködésük eredményeként 2008. nyarán 21 taggal hozták létre szervezetüket, mely azóta 10 új taggal bővült. A klaszter, amelynek a Debreceni Egyetem a gesztora, olyan terepet biztosít tagjainak, amelynek segítségével fejlesztési, innovációs tevékenységük még sikeresebb lehet. Az informatikai vállalkozások egyetem közelébe történő telepítésével, az egyetemi tudásbázis intenzív felhasználásával el kívánják érni azt a kritikus tömeget, amely a régiót az informatikai piac jelentős tényezőjévé teszi. A fejlesztések hatására – terveik szerint – Debrecen az ország második ICT pólusává válhat.
A Szilícium Mező Regionális Informatikai Klaszter az elmúlt időszakban a közvetlen szakmai együttműködések bővítése mellett sikeresen pályázott Európai Uniós forrásokra. Ennek eredményeként a tagok közötti kooperáció magasabb szinten valósulhat meg.

Únia klastrov Slovenska

A szlovák klaszterek egyesülete (UKS) 2010-ben jött létre nonprofit szervezetként. Ez az egyetlen olyan szervezet, amely a klasztereket képviseli Szlovákiában. Jelenleg az UKS 11 taggal rendelkezik (közülük 6 az Európai Klaszter Menedzsment Excellence Label Bronze és 1 Gold Label címmel rendelkezik).

Vojvodina ICT Cluster

A Vojvodina ICT Cluster - rövid nevén VOICT - egyetlen kapcsolatfelvételi pontként funkcionál a legjobb szerbiai vállalatok felé. A klaszter által összefogott vállalkozások mintegy 3500 magasan képzett IT szakembert foglalkoztatnak. A klaszter olyan üzleti társulás, amely szerbiai IKT vállalkozások, és számos támogató intézmény alulról jövő kezdeményezéseként alakult meg, rendkívül gyorsan fejlődő, Szerbiában a maga területén kiemelkedő jelentőségű szerveződés. A klasztertagok több, mint 90%-a van jelen külföldi piacokon, főként az Európai Unió, Amerika és a Közel-Kelet területén. A klaszter szoros kapcsolatot ápol az Újvidéki Egyetemmel, ami tovább növeli a klaszter erejét.