Projekt bemutatása

A „CULTSTREAM – A víz új kultúrája” elnevezésű projekt fókuszában a programterület, a dél-alföldi és észak-bácskai, bánáti régió meghatározó folyója, a Tisza áll, amely évszázadokon át fontos kereskedelmi útvonalnak számított. Összekötötte az itt élő nemzetiségeket, megélhetést biztosított számukra, ugyanakkor állandó küzdelemre is késztette az árvizektől fenyegetett lakosságot. Ma, a globális felmelegedés korszakában a Föld édesvízkészletének megóvása, a termőterületek elsivatagosodása, az időjárási szélsőségek, új kihívások elé állítják korunk társadalmait, így a régióban élőket is.

A CULTSTREAM közvetlen előzménye a 2013-ban megvalósult és nagy szakmai elismerést elért „CULTRAIL – Kulturális utazások Szeged és Szabadka régiójában” (HUSRB/1203/222/113) elnevezésű projekt. A CULTRAIL folytatásaként, a CULTSREAM projekt annak modelljét követi, és a kulturális utazásokat a Tisza-parti városok, Szeged, Zenta és Magyarkanizsa partnerségében valósítja meg.

A CULTSTREAM projekt célja az előző projekt eredményeinek fenntartásán és továbbfejlesztésén túl a szülőföld megtartó erejének és turisztikai vonzerejének növelése, a meglévő értékek – ezúttal elsősorban a természeti kincsek – felmutatása révén.

A projekt megvalósítása során már meglévő, nagy hagyományokkal rendelkező kulturális rendezvények (Kanizsai Írótábor, Zentai Művésztelep, a zentai Énekelt Versek Fesztiválja, az Etna Irodalmi Fesztiválja, Tiszavirág Fesztivál) egyetlen közös tematika mentén (A víz új kultúrája) kerülnek összekapcsolásra és kiegészítésre új, innovatív rendezvényekkel (Tolnai Laboratórium, Kanizsai Filmnap, szegedi Tiszavirág Fesztivál). Mindezek mellett, a projekt részeként két művészeti kiadvány kerül megjelentetésre.

Ez a projekt az Európai Unió pénzügyi támogatásával valósult meg az Interreg-IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program Magyarország- Szerbia által. A honlap tartalmáért teljes mértékben a Porta Novum Nonprofit Kft. vállalja a felelősséget, és az semmilyen körülmények között nem tekinthető az Európai Unió és / vagy a programot Irányító Hatóságnak állásfoglalását tükröző tartalomnak.