Több milliárd forint képzésekre és bértámogatásra

Szeretne bekapcsolódni a térség legátfogóbb foglalkoztatási programjába?
Közvetlenül szerezhet információkat a térségi foglalkoztatási program szereplőitől, személyes kapcsolatépítés a partnertalálkozóinkon, valamint a közvetlen kapcsolatokon keresztül!


Támogatási lehetőségek, előnyök az Ön szervezetének!
1. Foglalkoztatást elősegítő képzésben résztvevő munkavállaló támogatása:
• képzési költség és vizsgadíj támogatása (egyéni és csoportos egyaránt) 100%-ban
• a képzéshez kapcsolódó (helyi/helyközi) utazás, szállás és étkezés támogatása
• a képzés idejére szóló keresetpótló juttatás és járulékainak biztosítása
• a képzés ideje alatt igénybevett gyermekfelügyelet költségeinek támogatása
• a képzés ideje alatt a hozzátartozó gondozásával járó költségeinek támogatás
2. Elhelyezkedést segítő támogatások:
• bérköltség támogatás (legfeljebb 8+4 hó 100%)
• foglalkoztatás bővítését szolgáló támogatás (legfeljebb 8+4 (12+12) hó 70%)
• munkatapasztalat-szerzést elősegítő bérköltség-támogatás nyújtása (legfeljebb 90 napos, legfeljebb 100 %)
• a munkába járáshoz, munkatapasztalat-szerzéshez kapcsolódó utazás támogatása (helyi, helyközi, csoportos személyszállítás)
• mobilitás támogatása (lakásbérleti hozzájárulás és a heti ingázás kezdeti nehézségeit megkönnyítő, ideiglenes támogatás).
3. Munkaerő-piaci szolgáltatások igénybevételével kapcsolatos támogatások:
• a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos (helyi/helyközi) utazási költség támogatása
• a szolgáltatáshoz kapcsolódó keresetpótló juttatás és járulékainak biztosítása (legalább 5 napot elérő)
4. Önfoglalkoztatóvá válás támogatása (maximum 6 havi, a minimálbér összegével megegyező mértékű támogatás)
5. A foglalkozás-egészségügyi és képzési alkalmassági vizsgálatok és költségeinek megtérítése
6. Ingyenes munkaerő piaci szolgáltatások
7. Mentorálási program


Célcsoportok
Álláskereső hátrányos helyzetű személyek és inaktívak
Néhányat kiemelve:
 Alacsony iskolai végzettségűek
 25 év alatti fiatalok, vagy 30 év alatti pályakezdő álláskeresők
 50 év felettiek
 GYED-ről, GYES-ről, ápolási díjról visszatérők, vagy legalább egy gyermeket egyedül nevelő felnőttek


Továbbfoglalkoztatással járó kötelezettségek
A célcsoport továbbfoglalkoztatását a támogatott foglalkoztatást követő legalább a támogatott időszak felével megegyező ideig folyamatosan szükséges biztosítani a bértámogatást igénybe vevő munkavállalónál.
Képzési igényeit figyelembe vesszük!
A paktumban résztvevő szervezetek keresleten alapuló képzési igényeit érvényesítjük a program támogatható képzési formáiban.


További információk: Gortva-Kónya Mónika, konya.monika@deakszeged.hu

2016-09-29