Projekt bemutatása

„CSOMÓ” –Szeged-Hódmezővásárhely családikötelék-erősítő programsorozat

EFOP-1.2.1- 15-2016- 00925

A projekt költségvetése: 39.948.696 FtA projekt céljai:

1. Családbarát közösség erősítése Hódmezővásárhelyen és Szegeden

A cél elsősorban a család társadalmi szerepének erősítése a megvalósulási helyszínek közösségeiben. A házasság és a családban élés újra értékkel való felruházása. Formális és informális családtámogató közösség erősítése. A közösség összetartó erejének erősítése.

2. Családok összetartozásának erősítése az egyének belső erőforrásainak, tudásának fejlesztésével

A cél felruházni vagy megerősíteni a Hódmezővásárhelyi és Szegedi családok tagjait azokkal a készségekkel, önismereti és konfliktuskezelési képességgel, melyekkel hatékonyabb életvitelt tudnak megvalósítani, könnyebben kezelik a családban felmerülő konfliktusokat életvezetési nehézségeket, erősebb összetartozást, érzelmi kötődést élhetnek meg családjukkal.

Emellett a családalapítás előtt álló fiataloknak és kisgyermeket nevelő családoknak hatékony segítséget szeretnénk nyújtani a korszerű gyermeknevelési és egészségtudatos életmód ismereteinek elsajátításához.

3. Krízisprevenció Hódmezővásárhelyen és Szegeden

A cél, hogy Hódmezővásárhelyen és Szegeden a családalapítás előtt álló fiatalok, gyermekvállalás előtt álló párok és családok megismerjék a normatív és paranormatív krízisek természetét, kezelésére, hatékony megoldására felkészüljenek. Felismerjék családjukban vagy környezetükben megjelenő krízishelyzeteket, megismerjék a lehetséges megoldási módokat és segítő pontokat.A Porta Novum Nonprofit Kft. által a projekt keretében megvalósuló tevékenységek:

A fiatalok családi életre való felkészítése, krízishelyzetbe kerülésük esélyét csökkentő tanácsadás, csoportfoglalkozások, workshopok, tréningek lebonyolítása (pl: önismereti, problémamegoldási, konfliktuskezelési, családtervezési, kommunikáció, kapcsolati kultúra, mediáció, életciklusokhoz kötődő válságok kezelése, életvezetési és háztartásvezetési kompetenciák fejlesztése, életmódbeli és életviteli tanácsadás témákban)

Családi Közösségerősítő Rendezvénysorozat Szegeden

Az E-Szülő Akadémia, mint online szolgáltatás köré szervezett családi napok, ahol az Akadémia vezetője előadásokat és csoportfoglalkozásokat tart kisgyermekes családok, és gyermekvállalás előtt álló fiataloknak korszerű gyermeknevelési ismeretekről, életvezetési kompetenciákról, életvitel készségekről. A rendezvények tematikája megegyezik. Délelőtt előadás és csoportfoglalkozás majd délután szabadinterakciós, kötetlen beszélgetés a célcsoportot speciálisan foglalkoztató kérdésekről.

A rendezvény jó alkalmat teremt a célcsoport további igényeinek felmérésére is, aminek irányába fejleszthető a tartalomszolgáltatás és online tanácsadás a weboldalon.

Kompetenciafejlesztő és ismeretterjesztő workshop sorozat fiataloknak és jegyespároknak Szegeden.

A workshopok tematikája megegyezik, az alábbi szakmai tartalommal:

  • Módszertan: Resztoratív módszertannal tartott strukturált kompetencia-, készségfejlesztő és ismeretátadó workshop
  • Önismeret és személyeshatékonyság
  • Kommunikáció
  • Életvezetési kompetenciák
  • Életciklushoz kötődő válságok kezelése
  • Kapcsolatkezelés és emberismeret
  • Konfliktuskezelés és problémamegoldás
  • Közösségi mediáció és alternatív vitarendezés