Akkreditált Klasztertagok számára elérhető pályázati kiírás nyílik meg hamarosan!

A várható pályázati kiírás, a korábban már kiírt "KKV-k kapacitásbővítő beruházásainak" (GINOP-1.2.2.), ill. a KKV-k termelési kapacitásainak bővítése (GINOP-1.2.1.) támogatási konstrukciókhoz hasonló elszámolható költségek körét kívánja lefedni, úgymint

új eszközök, gépek beszerzéséhez, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítása,
információtechnológiához kapcsolódó hardver és szoftver költségek
építéshez kapcsolódó költségek
új eszközök, gépek beszerzéséhez, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakításához kapcsolódó gyártási lincenc, know-how beszerzések
megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazásához kapcsolódó új eszközök beszerzésének költsége, stb.

A várható felhívás célja:

Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak, diverzifikációjának és technológiai modernizációjának támogatása teljesítmény alapú finanszírozási módszer alkalmazása révén. A projektek keretében megvalósuló kisléptékű technológiafejlesztés a cégek modernizálása útján hozzájárul azok értékének növeléséhez.

Támogatás típusa: visszatérítendő támogatás amely a projekt megvalósítása és a fenntartási időszak folyamán mért eredmények függvényében vissza nem térítendő támogatássá alakulhat.
A projektek megvalósítására rendelkezésre álló időtartam 12 hónap.

A feltételesen visszatérítendő támogatás tervezett összege: 5 - 50 millió Ft

Elszámolható költségek:

Eszközbeszerzés és Immateriális javak beszerzése, amely

- egy meglévő létesítmény kapacitásának bővítését, vagy
- egy meglévő létesítmény termékkínálatának a létesítményben addig nem gyártott termékekkel történő bővítését (diverzifikáció), vagy
- egy meglévő létesítmény teljes termelési folyamatának alapvető megváltoztatását eredményezi (modernizáció).

Egyéb egyszerűsítési szabályok:
- Egyszerűsített döntéshozatali eljárás
- Maximális költségtételek száma;
- Korlátozott TSZ módosítási lehetőség;
- Biztosíték mentesség;
- Egyszeri elszámolás a megvalósítás végén;

Elérhető támogatási intenzitás: állami támogatási kategóriától függően 50-70%

Projekt értékelési szempontok:
1. A támogatási kérelem benyújtása: DÖNTÉS A TÁMOGATÁSRÓL

Jogosultsági feltételek, 100 pontos értékelési rendszer

2. A projekt megvalósítás (maximum 1 év)befejezésekor: VT összeg 10%-a átfordulhat, amennyiben a pályázó lényegi módosítások nélkül az előre eltervezettek szerint megvalósítja a pályázatát 12 hónap alatt;
3. A hároméves fenntartási időszak végén (a fenntartási időszak első két lezárt éve alapján) VT összeg maximum 90%-a átfordulhat (lehet részleges átfordulás is), attól függően, hogy a pályázó mennyiben teljesíti az eredményesség mérési szempontokat:
• Gazdálkodási mutatók (pl.: személy jellegű ráfordítás, BHÉ, EBIDTA)
• Egyéb szempontok

Visszafizetési kötelezettség esetén 0% kamat kerül felszámításra
Társadalmi egyeztetés megjelenése várhatólag augusztus középen
Számítunk véleményükre, hogy a végleges kiírás minél inkább támogassa fejlesztéseik piacszerzését, együttműködését!

2019-08-01 14:15:01