2018. január 01-ével a Porta Novum Nonprofit Kft. látja el a klasztermenedzsment feladatokat

A DEAK Zrt. tevékenységének változása következtében a Szoftveripari Innovációs Pólus Klaszter Operatív Testülete szavazást rendelt el, hogy a klaszter menedzsment feladatait a DEAK Zrt. helyett 2018. január 1-től a Porta Novum Nonprofit Kft. lássa el. A klasztertagok 2017. december 29-i nappal elfogadták az Operatív Testület javaslatát. A Klaszter irányításáért felelős menedzsment szervezet 2018. január 01-től a Porta Novum Nonprofit Kft.

A Porta Novum Nonprofit Kft. bemutatása

A menedzsment szervezet projektek megvalósításában többéves szakmai háttérrel és kompetenciákkal rendelkezik kiemelten a következő terülteken:
  • Nagy volumenű Európai Uniós és hazai finanszírozású projekt tapasztalat
  • Kiterjedt kapcsolatháló Szegeden és környékén
  • Rendelkezésre álló szakemberek széles bázisa az egyetemi, önkormányzati és ipari kapcsolatok révén
  • Rendelkezésre álló szakemberek széles bázisa az egyetemi, önkormányzati és ipari kapcsolatok révén
  • Határon átnyúló (szerb, román) kapcsolatrendszer és együttműködések az infokommunikációs, kulturális, gazdasági, mezőgazdasági fejlesztések és képzés területén
  • Katalizátor szerep betöltése a különböző iparágak közötti együttműködések erősítésében, illetve a kapcsolódó K+F+I és más üzleti projektek menedzsment tevékenységének ellátásában.
  • Erős gazdasági háttér

2018-01-01