Sikerrel pályáztak klasztertagjaink a „Piacvezérelt kutatás-fejlesztési és innovációs projektek támogatása (2019-1.1.1-PIACI KFI)” pályázati felhívás keretében

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból meghirdetett pályázati felhívás célja a vállalkozások versenyképességének javítása piacorientált kutatás-fejlesztési és innovációs projektjeik támogatásával. A Szoftveripari Innovációs Pólus Klaszter tagjai köréből négy vállalkozás is sikerrel pályázott a pályázati konstrukció keretében. A Clarity Consulting Informatikai és Menedzsment Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság "Gépi tanulással támogatott módszertan és erre alapozott, hibrid adatplatformra épülő szoftvereszköz kialakítása, melynek célja az adatmigrációs folyamat, illetve a kapcsolódó adatminőség-mérés automatizálása, monitorozása és menedzselése" című projektje megvalósítására 242 798 317 Ft támogatást nyert. A MOON42 RDI Informatikai Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság projektje konzorciumi pályázat keretében 449 485 574 Ft támogatásban részesül. Az R & R Software Fejlesztő és Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság „Autó mint Szolgáltatás” paradigmát támogató informatikai platform megvalósítása című pályázatát valósíthatja meg 228 417 750 Ft támogatás segítségével. Szintén konzorciumi pályázatban vesz részt az ÁBRIS Informatikai és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság, a támogatott projekt címe "Reporting Platform", amely összesen 415 108 800 Ft támogatásban részesül.

2020-01-02